EfBforum.dk EfBforum.dk  
Velkommen Gæst | Log ind | RegistreringRetningslinjer | Aktive indlæg

Retningslinjer

EfBforum.dk er et selvstændigt debatforum, for alle fans af EfB Elite A/S (herunder EfB Fodbold og EfB Ishockey), til debat om ovenstående samt dansk såvel som international fodbold og fankultur. Tilkendegivelser på EfBforum.dk skal ikke ses som et udtryk af EfB's officielle synspunkter, men er alene udtryk for forfatterens opfattelse og holdninger. EfBforum.dk er på ingen måde støttet af EfB Elite A/S.

EfBforum.dk administreres af et hold af administratorer og moderatorer, der har et sæt retningslinier efter hvilket forummet administreres, og efter hvilke debattørerne derfor forventes at debattere. Det vil altid være moderatorernes skøn, der afgørom et indlæg falder indenfor eller udenfor nedenstående retningslinier; moderatorer og administratorers valg er derfor principielt ikke til debat. Som en konsekvens af dette, vil tråde omhandlende sletning/redigering af indlæg og tråde blive slettet uden diskrimination. Har du spørgsmål til sletninger, bedes du kontakte en moderator.
Det formodes at alle deltagende debattører er bekendt med god netikette, og at alle vil benytte sig af denne, når de deltager i debatten på EfBforum.dk. Er man ikke bekendt med ordet netikette og hvad dette indebærer, findes der en udf0rlig guide på de danske nyhedsgrupper's hjemmeside. Hovedpunkter der forventes overholdt på EfBforum.dk inkluderer men er ikke begrænset til, at debattører

  • Benytter en sober tone. Herunder omtaler andre debattører, spillere, officials m.fl. med et moderat sprog.
  • Forholder sig til det skrevne i et indlæg
  • Følger aktivt med i debatter man selv har startet: følg op på debatten.

Overholdes disse simple krav ikke, vil man som bruger i de fleste tilfælde opleve følgende "rettergang" fra moderatorernes side:

  1. En advarsel gives over PB. Denne advarsel skal besvares, ellers springes direkte til punkt 3.
  2. Fortsættes regelbrydningen, vil brugeren modtage en midlertidig udelukkelse fra forummet. Denne udelukkelse kan vare fra et par timer til flere dage, afhængigt af forseelsens alvorlighed.
  3. Fortsætter brugeren sin regelbrydning efter endt karantæne, vil dennes brugerprofil bliver permanent deaktiveret, og brugerens IP adresse vil blive blokeret fra forummet.

Før du registrerer dig...
Før du vælger hvilket navn du vil deltage i debatten under, skal du for at undgå forvirring sikre dig, at det ikke falder sammen med en allerede eksisterende debattørs navn - dette kan du gøre på brugerlisten her. Moderatorerne kan vælge at redigere et brugernavn, såfremt dennes alias skønnes at være provokerende, obskønt eller for langt.

For signaturer gælder det, at de ikke må indeholde billeder eller animationer, de skal være ren tekst (HTML er tilladt), og helst holdes på 1-2 linjer. Igen gælder det, at Moderatorerne kan vælge at redigere en signatur, såfremt signaturen skønnes at være forulempende eller blot overtræder retningslinjerne.

Ålerusen
Ålerusen er en såkaldt Shoutbox, altså et sted hvor man råber. Dette kan være i form af pludselige indskydelser eller kommentarer til almindelige dagligdagshændelser. Selvom tonen er mere afslappet i Ålerusen, og kort chat er accepteret, skal de generelle retningslinjer for EfBforum.dk stadig overholdes. Brugeres adgang til ålerusen kan indskrænkes hvis retningslinjerne overtrædes i gentagne tilfælde.
Det indskærpes at EfB-relaterede nyheder, spekulationer osv. der kunne tænkes at starte en debat, ikke skrives i Ålerusen, men at der derimod startes en tråd i det relevante forum, overholdende de dertil hørende retningslinjer.

1. Indhold
Skriv ikke med mindre du har noget relevant på hjerte. Tråde og indlæg med ligeygldigt indhold slettes uden begrundelse af Moderatorteamet. Herunder gælder spørgsmål hvor svaret kan findes på EfB.dk f.eks.

Hvornår er næste kamp?
Hvornår har spiller X fødselsdag?
Hvor kan man købe billetter til kampene?

Korte svar som enig, det var cool, godt indlæg osv. bliver slettet uden debat. Brug istedet enig knappen under hvert indlæg. Laver en debattør alligevel denne type indlæg på en konsekvent basis, vil denne debattørs medlemsskab af EfBforum.dk blive taget op til seriøs overvejelse.

Nystartede debattråde forventes som minimum at indeholde en problemstilling samt forfatterens synpunkt på dette. Tråde med indhold som Jeg synes spiller X spillede godt i dag, hvad siger i? ryger direkte på Kommunekemi, og forfatteren vil hurtigt følge med, skulle forseelserne gentage sig.

Dublet-tråde (tråde der omhandler et emne der allerede bliver debatteret) bliver slettet, med mindre det vurderes at den nye tråd indeholder væsentligt nyt. I et sådant tilfælde vil de to tråde blive splejset sammen til én.

SMS-sprog og andre sprogformer der endnu ikke er optaget som værende officielt i det danske sprog frabedes i samtlige indlæg, samt shouts i Ålerusen, med den simple begrundelse at det er ustyligt irriterende for uindviede at læse. Indlæg der ikke overholder denne simple bøn, vil blive slettet uden tøven.

Loven om ophavsret betyder at det ikke er tilladt at gengive nyheder og artikler fra eksterne kilder i disses fulde længde. Kun korte citater og henvisninger, eksempelvis i form af et link, til artikler og nyheder er tilladt - kildeangivelse skal altid forefindes. Endvidere gælder det at videoklip fra kommercielle medier ikke må gengives uden rettighedshaverens samtykke. Alle indlæg der ikke overholder ovenstående bliver slettet og i gentagelsestilfælde bliver forfatterens brugerprofil blokeret. Enhver henvisning til eller forespørgsel på piratkopieret software eller andet ulovligt anskaffet materiale der er omfattet af loven om ophavsret (herunder musik, film, trykte værker mm.) vil blive slettet omgående. Dette gælder også links til klip fra fodboldkampe hvor rettighederne ejes af 3. person - herunder de fleste klip på YouTube, Google Videos, MySpace osv. Ved gentagne tilfælde fra samme bruger vil dennes brugerprofil blive blokeret.

2. Form og funktion
Når du opretter en ny tråd, skal du overveje overskriften nøje. Overskrifter skal afspejle indholdet i indlægget for til dels at undgå dublet-tråde samt sikre et bedre overblik over igangværende debatter i "Aktive Diskussioner" vinduet.

Næs dit indlæg igennem inden du sender det. Undersøg det for grammatiske og retstavningsfejl. Mange diskussioner der bunder i misfortolkning kan undgås, hvis forfatteren bruger 30 sekunder ekstra på at fejlsøge i sin tekst. Chatsprog er desuden ikke blevet en del af det danske sprog, og bør udelades i debatter på disse fora.

Når du citerer et indlæg, bør du klippe de dele af citatet væk, du ikke ønsker at forholde dig til. Dette gælder også såfremt den debattørdu citerer, også citerede en bruger

Links til sider indeholdende pornografi, voldelig adfærd, hooliganisme, politiske budskaber og lignende er ikke acceptabelt. Forfatterens indlæg vil blive slettet og i gentagelsestilfælde vil afsenderens IP-adresse blive spærret.

3. Opførsel
Kritik af klubben, spillerne, trænerne eller andre debattører skal fremsættes på konstruktiv vis. Enhver form for personangreb og mudderkastning vil bliver nedkæmpet hårdt fra moderatorteamet, og der vil blive udvist en såkaldt 0-tolerance der medfører øjeblikkelig udelukkelse fra disse fora. Enhver opfordring til voldelig eller destruktiv opførsel vil desuden medføre en politianmeldelse af pågældende bruger.

4. Ytringsfrihed
Mange har en misforstået opfattelse af, at den grundlovssikrede ytringsfrihed gør sig gælgende overalt - også på internettet. EfBforum.dk er en privatejet side, og alle ytringer på disse sider er underlagt retningslinjerne på siden

5. Reklame
Links og henvisninger til kommercielle sites med reklame som det eneste formål, er ikke tilladt. Dette gør sig gældende i indlæg såvel som debattørernes signaturer. Henvisninger til andre EfB-relaterede sider, vil i de fleste tilfælde blive accepteret, med mindre det anslås at forfatteren har økonomisk vinding ved besøgende.

Enhver form for indlæg der har til formål at sælge, købe eller bytte ikke EfB-relaterede varer er ikke tilladt, og vil blive slettet omgående. Salg og køb af billetter må kun foregå på billettens pålydende værdi.

Ret til ændringer forbeholdes. Enhver gengivelse af denne tekst uden tilladelse er forbudt.

Google Analytics
eXTReMe Tracker